Fyll inte LIVET med dagar, fyll dagarna med LIV

Adress:

Stationsgränd 16, Plan 5, Folkets Hus,184 50 Åkersberga

Vad är funktionsmedicin?

Funktionsmedicin handlar om att ställa sig frågan varför. Varför har jag ont i min tåled, varför har jag problem med sköldkörteln, varför har jag högt kolesterol? Och när jag hittar svaret på det så ställer jag mig frågan igen…och igen…tills jag har kommit till botten med problemet.

Funktionsmedicin handlar också om att se helheten. Den fysiska kroppen reagerar på allt som rör dig som individ; tankar, känslor, din mentala hälsa och din andlighet (eller brist på den). Om du har en kronisk sjukdom och vill läka så räcker det inte med att bara titta på den fysiska kroppen utan du behöver ta hänsyn till allt som är du.

Det finns flera faktorer som bidrar till sjukdom. Inom funktionsmedicinen tittar vi på din bakgrund, dina genetiska förutsättningar, din livsstil samt kost- och miljöfaktorer. Vi tittar också på tänkta triggers som kan utlösa sjukdom till exempel: fysisk och psykisk stress, trauma och infektioner.

 

Läs mer på : www.functionalmedicine.org

Oavsett om man är frisk eller sjuk, så betonar funktionsmedicinen vikten av en hälsosam livsstil samt strävar efter att så långt som möjligt behandla och förebygga uppkomsten av sjukdom genom positiva livsstilsförändringar och naturliga läkemedel