Fyll inte LIVET med dagar, fyll dagarna med LIV

Adress:

Stationsgränd 16, Plan 5, Folkets Hus,184 50 Åkersberga

Att läka från kronisk sjukdom – del 1: Vibrationer av ord

Kronisk – ett laddat ord som tar bort hopp
Vad är en kronisk sjukdom? I vår värld använder vi ordet kronisk om något som anses vara stadigvarande, för alltid, for ever and ever. Men vad betyder egentligen kronisk?

Kronisk kommer från latinets chronicus som betyder ”långvarig”, ”som avser tiden”. När jag läste homeopati fick jag lära mig att kronisk innebär ett tillstånd som har varat mer än tre veckor. Så när vi pratar om kronisk sjukdom idag, menar vi då samma sak som när begreppet myntades?

Läs mer ”Att läka från kronisk sjukdom – del 1: Vibrationer av ord”