Fyll inte LIVET med dagar, fyll dagarna med LIV

Adress:

Stationsgränd 16, Plan 5, Folkets Hus,184 50 Åkersberga

DNA analyser

Varje dag kommer nya studier som ger oss nya insikter om genetiska anlag och hur dessa samverkar med vår livsstil och miljö. Hos Funktionsmedicinska Kliniken kan du beställa en DNA-analys för att få en uppfattning om hur du med hjälp av dina gener kan optimera din livsstil. Analyserna tittar på gener som är involverade i olika biokemiska processer och utifrån svaret får du en uppfattning om vad du kan förändra i din livsstil för att uppnå optimal hälsa.

Du har fyra olika analyser att välja på:

DNA Health 
DNA Health optimerar din hälsa och ditt välmående genom genbaserad personanpassad nutrition. Testet visar 23 gener inblandade i 7 viktiga biokemiska processer i kroppen. DNA Health testet är utformat för att optimera ditt välbefinnande och din hälsa genom en anpassad livsstil. Utifrån testet får du möjlighet att anpassa din kost och tillföra kosttillskott för att kompensera för eventuella särskilda näringsunderskott som kan uppstå utifrån specifika genvarianter.

DNA Diet 
Testar 15 olika gener som påverkar metabolismen i din kropp samt din träning. Genernas omfattning av DNA Diet-testet är associerat med kroppsvikt och BMI (Body Mass Index). Du får en detaljerad rapport med rekommendationer som inkluderar förändringsförslag till din kost och ditt träningsprogram.

DNA Sport 
DNA Sport undersöker olika biologiska områden som påverkar sportprestationer. Dessa biologiska områden inkluderar; mjukvävnad och benbildning, inflammation, oxidativ stress, syresättning och respiration, energi och bränsleproduktion, samt metabolism under träning. Kunskapen om genvariationer som påverkar dessa viktiga biologiska områden kan användas för att utnyttja eventuella genetiska fördelar och identifiera eventuella svagheter som måste stödjas genom kost- och utbildningsstrategier.

DNA Oesterogen 
DNA Östrogen innehåller 11 gener involverade i östrogensyntesen, östrogenmetabolismen samt fas I och fas II avgiftning (leverns avgiftningsfaser). Testet tillhandahåller information för att vägleda till personlig diet för att optimera hormonmetabolismen.

 

 

Läs mer om DNA-tester och andra tester på:

http://www.nordiclabs.com