Bicom Bioresonans

Bicom Bioresonans

Bicom Bioresonansterapi arbetar i det bioelektriska fältet och är en test- och behandlingsmetod som började utvecklas i Tyskland på 1970-talet. Bicom används i över 90 länder av terapeuter, läkare, veterinärer och tandläkare på kliniker och på sjukhus.

Allt har en frekvens. Alla organismer (till exempel alla celler i kroppen) och alla ämnen (mjölk, vete, hundhår, pollen etc) omges av ett elektromagnetiskt fält som har sitt eget specifika och unika frekvensmönster. Bicom läser av reaktionen på olika ämnen och behandlar med hjälp av förändrade (terapeutiska) frekvensmönster (se nedan).

Bicom Bioresonans är liksom homeopati, akupunktur och andra behandlingsmetoder inom komplementärmedicin en balanserande behandlingsmetod. Uttrycket ”Bioresonans” myntades i samband med att Bicom skapades då patientens egna frekvensmönster används i behandlingen och gör att behandlingen blir helt individuellt anpassad.

Hur går det till?

Vid första besöket testar vi om det finns någon påverkan på meridianflödet i kroppen. Vi gör detta genom att skicka en svag elektrisk signal till klienten där ett eventuellt motstånd registreras av Bicom när signalen kommer tillbaka. Upptäcker vi en blockering testar vi vilket eller vilka ämnen som belastar kroppen genom att exponera klienten för olika ämnen. Vid en reaktion har vi hittat en överkänslighet.

Vad är en överkänslighet?

En överkänslighet börjar oftast (det finns undantag) med en oförmåga att smälta någon eller några av basallergenerna mjölk och vete. Det kan bero på brist på de enzymer som behövs för matsmältningen eller en försämrad tarmflora av något skäl. Tillsätter vi en dos med stress, miljögifter, dåliga vanor eller annan belastning blir det till slut för mycket för kroppen. Immunförsvaret blir överbelastat och kan inte fungera på ett optimalt sätt utan reagerar mot något ämne (vanligen flera).

Behandling

Bicom Bioresonansterapi inte är samma sak som frekvensterapi. Vad är skillnaden? Jo, kortfattat kan man säga att vid frekvensterapi brukar man först göra en scanning för att hitta problem (brister, bakterier, sjukdomar). Sedan ställer man in de frekvenser man anser behövs och låter apparaten sända dem till patienten.

Vid behandling med Bicom Bioresonansterapi läser man in frekvensmönster från ämnen och från patienten (till exempel saliv). Dessa frekvensmönster filtreras, inverteras, förstärks eller försvagas och exponeras tillbaka till patienten. Det är aldrig så att man ställer in en viss frekvens och utsätter patienten för den.

Bicom omvandlar (förstärker, försvagar, inverterar eller filtrerar) alltså frekvensmönster som kommer från ämnet som testas eller från patienten (salivet). Bicom producerar inga egna frekvenser. De ämnen som patienten visat reaktion mot vid testningen används i behandlingen. Frekvenserna förmedlas till patienten via sladdar med elektroder som placeras mot kroppen. Normalt används en mjuk platta utmed ryggen. Oftast förmedlas också frekvenserna från patienten till Bicom som anpassar behandlingen efter patientens reaktioner.

Hur många behandlingar och hur ofta?

I normala fall behandlar man en gång i veckan eller varannan vecka. Hur många behandlingar som behövs är svårt att svara på. Vi är alla unika och vi erbjuder behandling efter just ditt behov.

Har du några frågar?

Du kan alltid kontakta oss via telefon, mail eller på facebook. Välkommen!