DNA analyser

Har du koll på ditt DNA?

Ditt DNA och dina gener är ritningen till det som är du. DNA:s uppgift är att producera byggstenar, proteiner, för att du ska kunna växa och må bra. Detta är en pågående process och sker kontinuerligt eftersom kroppen förnyar sig hela tiden. Bra byggstenar bygger en stark, frisk och hälsosam individ och tvärtom.

Kan jag påverka mitt DNA och i så fall hur? Självklart kan du det! Du påverkar ditt DNA med allt som du äter och dricker och hur du lever ditt liv. Tveka inte att kolla upp dina biokemiska förutsättningar och börja bygg en frisk och hälsosam kropp!

DNA Life gentester

Varje dag kommer nya studier som ger oss nya insikter om genetiska anlag och hur dessa samverkar med vår livsstil och miljö. Hos Funktionsmedicinska Kliniken kan du beställa en DNA Life gentest för att få en uppfattning om hur du med hjälp av dina gener kan optimera din livsstil. Analyserna tittar på gener som är involverade i olika biokemiska processer och utifrån svaret får du en uppfattning om vad du kan förändra i din livsstil för att uppnå optimal hälsa.

Du har sex olika analyser att välja på:

DNA Health

DNA Health optimerar din hälsa och ditt välmående genom genbaserad personanpassad nutrition. Testet visar de viktigaste generna som enligt forskning är inblandade i 7 viktiga biokemiska processer i kroppen. DNA Health testet är utformat för att optimera ditt välbefinnande och din hälsa genom en anpassad livsstil. Utifrån testet får du möjlighet att anpassa din kost och tillföra kosttillskott för att kompensera för eventuella särskilda näringsunderskott som kan uppstå utifrån specifika genvarianter.

DNA Diet

Testar de viktigaste generna som påverkar metabolismen i din kropp samt din träning. Genernas omfattning av DNA Diet-testet är associerat med kroppsvikt och BMI (Body Mass Index). Du får en detaljerad rapport med rekommendationer som inkluderar förändringsförslag till din kost och ditt träningsprogram.

DNA Sport

DNA Sport undersöker olika biologiska områden som påverkar sportprestationer. Dessa biologiska områden inkluderar; mjukvävnad och benbildning, inflammation, oxidativ stress, syresättning och respiration, energi och bränsleproduktion, samt metabolism under träning. Kunskapen om genvariationer som påverkar dessa viktiga biologiska områden kan användas för att utnyttja eventuella genetiska fördelar och identifiera eventuella svagheter som måste stödjas genom kost- och utbildningsstrategier.

DNA Mind

DNA Mind visar genetiska variationer involverade i viktiga biokemiska processer som bidrar till risken för utveckling av psykiska hälsoproblem. Exempel på sådana är

 • kognitiv nedsättning
 • depression
 • bipolaritet
 • ångestbesvär
 • posttraumatiska besvär
 • olika typer av beroende
 • ätstörningar
 • vissa beteenden som till exempel riskbenägenhet.

Kunskapen om en individs biokemiska förutsättningar kan ge en bra insikt och optimal hjälp till rätt behandlingsstrategier för den som lider av eller riskerar psykisk ohälsa.

DNA Skin

DNA Skin analyserar variationer på de viktigaste generna kopplat till nyckelområden inom hudhälsa och åldrande såsom

 • kollagenbildning
 • skydd mot sol- och UV-exponering
 • benägenhet för inflammation
 • skydd mot oxidativ stress.

Testet ger dig möjlighet att utforma en personlig hudvårdsstrategi med rätt näring och skydd för din hud baserat på dina genetiska förutsättningar inom ovanstående områden.

DNA Oesterogen

DNA Östrogen innehåller de viktigaste generna involverade i östrogensyntesen, östrogenmetabolismen samt fas I och fas II avgiftning (leverns avgiftningsfaser). Testet tillhandahåller information för att vägleda till personlig diet för att optimera hormonmetabolismen.

Länk till testerna:

http://nordiclabs.com/page-DNA_LIFE-587.html

Har du några frågar?

Du kan alltid kontakta oss via telefon, mail eller på facebook. Välkommen!