Funktionsmedicin

Vad är funktionsmedicin?

Funktionsmedicin handlar om att ställa sig frågan varför. Varför har jag ont i min tåled, varför har jag problem med sköldkörteln, varför har jag högt kolesterol? Och när jag hittar svaret på det så ställer jag mig frågan igen…och igen…tills jag har kommit till botten med problemet.

Funktionsmedicin handlar också om att se helheten. Den fysiska kroppen reagerar på allt som rör dig som individ; tankar, känslor, din mentala hälsa och din andlighet (eller brist på den). Om du har en kronisk sjukdom och vill läka så räcker det inte med att bara titta på den fysiska kroppen utan du behöver ta hänsyn till allt som är du.

Det finns flera faktorer som bidrar till sjukdom. Inom funktionsmedicinen tittar vi på din bakgrund, dina genetiska förutsättningar, din livsstil samt kost- och miljöfaktorer. Vi tittar också på tänkta triggers som kan utlösa sjukdom till exempel: fysisk och psykisk stress, trauma och infektioner.

Oavsett om man är frisk eller sjuk, så betonar funktionsmedicinen vikten av en hälsosam livsstil samt strävar efter att så långt som möjligt behandla och förebygga uppkomsten av sjukdom genom positiva livsstilsförändringar och naturliga läkemedel.

Näringsterapi är ett av verktygen som en funktionsmedicinsk näringsterapeut använder sig av. När man utbildar sig till funktionsmedicinsk näringsterapeut studerar man kroppens biokemi, nutrition samt vitamin- och mineralterapi. Näringsterapeuten erbjuder yrkesmässig rådgivning angående hur kroppen bäst bibehåller och eventuellt återställer den naturliga näringsbalansen trots sjukdom, operationer, trauma, näringsbrister mm. Man tillämpar kunskaper om hur kosten, vitaminer, mineraler, aminosyror, enzymer, fettsyror, antioxidanter m.m. påverkar kroppens anatomi, fysiologi och biokemiska funktioner.

Har du några frågar?

Du kan alltid kontakta oss via telefon, mail eller på facebook. Välkommen!