Hårmineralanalys HMA

Hårmineralanalys HMA

Vitaminer, mineraler, enzymer och aminosyror är livsviktiga komponenter för kroppens uppbyggnad och funktion. Samspelet och relationen mellan dessa näringsbyggstenar spelar en viktig roll för vår hälsa.

I en HMA mäter man 36 olika mineraler, spårämnen och metaller och får fram flera viktiga relationer dem emellan. Du får bland annat veta vilken ämnesomsättningstyp du är och om du har lagrade tungmetaller och gifter i kroppen. Du får också en uppfattning om din hormonella balans och dess påverkan på kroppen.

Klicka på bilderna till höger så kan du läsa mer om Hårmineralanalys samt se ett exempel på vad du får med i analysen.

Mer info

Analyssvar

Hur går provtagningen till?

Vi klipper hår från baksidan av ditt huvud, totalt ca 150 mg (= 1 tesked ca). Därefter skickar vi det till NutriTech (se nedan) som vidarebefordrar hårtestet till USA och Trace Elements. Provsvaren kommer inom fyra veckor och då har vi ett uppföljningsmöte där vi går igenom resultatet.

NutriTech är sedan 1990 representant i Skandinavien för Trace Elements, Inc., Dallas, USA som genomför analyserna. Trace Elements är ett internationellt laboratorie- och näringskonsultföretag som förser terapeuter och läkare med högklassiga hårmineralanalyser. De finns representerade i 46 länder och är idag världsledande inom sitt område.

Grundaren av Trace Elements, Inc., Dr David L. Watts är internationellt ett mycket aktat namn inom näringsforskningen, och anlitas som föredragshållare över hela världen.

Har du några frågar?

Du kan alltid kontakta oss via telefon, mail eller på facebook. Välkommen!