Kraniosakral Terapi

Kraniosakral (KS) Terapi – Stillheten som koncept

Att ge en Kraniosakral behandling är bland det härligaste som finns! Att ta emot en är lika härligt det och dessutom mycket välgörande för din kropp. Så vilket vinnande koncept! En behandlingsform som gynnar både klient och terapeut.

När en kropp (=organism) är under ständig stress har den svårt att läka. Det kan vara stress orsakad av ett fysiskt trauma orsakad av ett slag, bilolycka etc eller toxisk stress orsakad av gifter, svamp, virus eller bakterier. Det kan också vara kemisk stress i form av biokemin som bildas till följd av negativa tankar och känslor.

Vi består till stor del av fascia som omgärdar samtliga organ och binder samman hela
kroppen.Vid ett trauma drar vävnad ihop sig och näringsämnen får svårt att komma till och slaggprodukter har svårt att komma ifrån området. Små, små microrörelser som ständigt är på språng i vår friska välmående kropp förtätas och får svårt att fortsätta sina rörelser lika fritt och obehindrat som innan.

Inom KS pratar vi om STILLHETEN som koncept. Under en behandlingssession skapar vitillsammans ett gynnsamt, bioelektriskt relationsfält i rummet som påverkar organismen till att få en stunds andrum. Detta fält skapas av beröring och medveten närvaro och kryddas av terapeutens kunskap och erfarenhet. I STILLHET får organismen vila från stressen och en möjlighet att läka.

Varje klient är unik och har sin egen läkningsprocess och det är viktigt att utgå från varje individ och lyssna på just den individens inre språk.

Vad är Kraniosakral Terapi?

Det kraniosakrala systemet omgärdar det centrala nervsystemet, som ansvarar för allt som sker i vår kropp. En obalans i det kraniosakrala systemet ger en påverkan i hela eller olika delar av kroppen. Denna påverkan kan yttra sig i på många olika sätt och det ger olika symtom hos olika människor. Exempel på symtom kan vara sömnproblem, stress, magproblem, huvudvärk, migrän, muskel- och ledvärk, nästäppa samt flera av kroniska besvär.

Kraniosakral Terapi utvecklades ur den osteopatiska läran av osteopaten Dr WG Sutherland. Han hittade ett sätt att behandla obalanser i det kraniosakrala systemet genom att påverka främst skallens olika strukturer i förhållande till varandra men även korsbenets relation till bäckenet (SI- leder) samt flera andra strukturer ingående i det kraniosakrala systemet.

Biodynamisk Kraniosakral Terapi är en vidareutveckling av Kraniosakral Terapi och har utvecklats till ett mycket insiktsfullt sätt att lyssna till kroppens inre uttryck för hälsa. Den grundläggande kunskapen är densamma som hos en kraniosakral terapeut, men man lägger till ett holistiskt perspektiv och en medvetenhet om att en kropps fysiologi kan uttrycka olika mönster, vävnads- och vätskerörelser i olika, väldigt subtila, rytmer som kan uppfattas av terapeuten.

Biodynamisk kraniosakral terapi är på frammarsch på grund av dess djupgående effekter och är mycket populär i flertalet europeiska länder såsom Schweiz, Tyskland, Österrike och Holland. Även i England, USA och Ryssland ökar behandlingsformen i popularitet.

Har du några frågar?

Du kan alltid kontakta oss via telefon, mail eller på facebook. Välkommen!